Massimo Zavoli Massimo Zavoli
"La mano è la finestra della mente"
(I. Kant)

Pittura trave taverna

trave taverna