Massimo Zavoli Massimo Zavoli
"La mano è la finestra della mente"
(I. Kant)

Rosa - da Charles Rennie Mackintosh

rosa mackintosh